آبـــــــــــــــی

_________الف بِ.................

آبـــــــــــــــی

_________الف بِ.................

آبـــــــــــــــی

هر تولدی را مرگی ست!
و فاصله ی تولد تا مرگ، فرصتی ست برای اندیشیدن و به کار بستن!
باشد که رستگار شویم!

پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات

۲۳۳ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

دیو هفت سر


  یه دیو زشت هفت سر      به دنبــــال آدمـــاست!

  اون ها رو می کشونه     هرجایی که خودش خواست

 

   از جنـــــس جنّیانــــه          جا و مکـــان نــداره

  صبح باشه یا ظهر و شب       وقـت و زمـان نداره

 

  مادر بزرگـــــم میگه:         به یــاد تـــو بمونــــه

  اسم کثیفش ابلیس      اسم دیگه ش شیطونه

 

  شیطـــون پـــر ادّعــــا          با آدمـــــا دشمنـــــه

  می یاد با دوز و کلک         اون ها رو گول می زنه

 

  برو به جنگ شیطون        با حرف و کارای خوب

  شیشه ی عمر دیو و      به سنگ راهت بکوب!


من و سماور!


شیطونکم شیطونک              همه ش میگم که: خاموش

نـــدادم و نمــی دم                به حرف هیچ کسی گوش

*

« غروب شده شیطونک!           سمـــاور و روشــن کن

الان بابات می رسه             یه کم ، کمک به من کن! »

 

مــن ولــی با مامانـــم             قهرم و ... تا ستــاره

همه ش میگه کار دارم          او منــو دوست نداره!

 

قل قل قل می جوشه        خونـه پر از صــدا شد

بخــار دراومد از اون           سمـــاور ، اژدها شد!!

 

مامـان میگه : « عزیــزم!         تــو مثل این سمــاور

هی با خودت میجوشی        یه کم طاقــت بیــاور

 

برای یک بار شده          حرف مامانو گوش کن

آب تنت تمــوم شد          سماور و خاموش کن! »

تسلّا


نمی بینی دل من بی پناهه

نمی جویی تسلایش ، گناهه

مگو : بی اطلاعی از دل من!

همین دور و بری ، قلبم گواهه!

نوحه خوان


دلم ، پیچیده در اشک و دعایه!

شب و روزم ، شب و روز عزایه!

دل من می زنه بر صورتش چنگ!

دل من ، نوحــه خــوان کربـــلایه!

زینب


درختــی قــد خمیــده ، داغــداره

 تبـــر ها می زننـــد و استـــواره!

 دل زینب خدا می دانه دل نیست!

 دل زینـــب شکـــوه کـــــوه داره!

طاق آسمان


دو چشمم : پاره ای از آسمانه!

سیاهی مردمک : خورشید آنه!

پس از هر گریه ام ، رگ های خونی:

- به طاق آسمان - رنگین کمانه!

بازنده


دلم با نیزه و خنجر می آیه!

به قلب معرکه ، با سر می آیه

دلم بازنده ی عشقی سیاه و

از او هرچه بگویی ، بر می آیه!

اغوا


به من گفتی: « برو، جوری نمیشه

اگر رفتــی ، ره دوری نمیشه! »

و مـــن رفتم ولی خوبه بدانـــی

چنین اغوا ، کر و کوری نمیشه!

خوش بین


پرستو طعمه ی شاهینه ، مردم!

هوای سینه ام سنگینه ، مردم!

دلم - این تیشه از جانش گذشته -

هنوزم بر وفا خوش بینه ، مردم!

مست


دلم مسته ، دلم سرمست یاره

پلنگـــی محــو رفتــار شکـــاره!

صدای تیر و آهو جست و دررفت

دل زارم همیشه بــد می آره!